New post

Thiền định 15/08/2019

Thiền nến và lợi ích của nó là gì ?

Thiền nến là thiền với đôi mắt mở. Như tên cho thấy,trong cách thiền này, bạn sẽ tập trung nhìn vào một ngọn nến trong khi thiền định. Đối với nhiều người, việc tập trung vào một đối tượng vật lý sẽ dễ dàng hơn so với một câu thần chú hoặc các đối tượng tưởng tượng như được đề xuất trong các hình thức thiền định khác nhau .

Xem thêm
http://en.huonganhyoga.vn/muon-tam-an-binh-hay-thuc-hanh-thien-dinh-moi-ngay.html
Thiền định 01/08/2019

Muốn tâm an bình, hãy thực hành thiền định mỗi ngày

Lợi ích của thiền định đã được chúng ta biết đến bất luận chúng ta là ai, đang sống ở nơi nào, theo bất kỳ tôn giáo nào. Mục đích chính của thiền chính là để rèn luyện tâm và dụng tâm

Xem thêm
http://en.huonganhyoga.vn/nhung-hien-tuong-la-trong-qua-trinh-ngoi-thien.html
Thiền định 04/01/2019

Những hiện tượng lạ trong quá trình ngồi thiền

Từ những hiện tượng bất thường trên, những lo lắng, sợ hãi bắt đầu nổi lên. Ý nghĩ về sự tẩu hỏa nhập ma hẳn đang lấp lóng đâu đó. Trái lại, một số người thì liên tưởng đến những thay đổi liên quan tới hoạt động tâm linh như đạt tới một cảnh giới hay tầng thiền định nào đó.

Xem thêm

BÀI VIẾT HỮU ÍCH


Special offer


Sign up for the offer

CHANGE TO BREAKTHROUGH

      

We will always be there and support you as much as possible.